Sodelovanje s šolo

Sodelovanje med šolo, starši in učitelji bo potekalo v okviru:

  • roditeljskih sestankov,
  • Ÿgovorilnih ur,
  • strokovnih predavanj za starše,
  • Ÿsestankov sveta staršev,
  • različnih dejavnosti, ki jih bo šola organizirala tudi za starše.