Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti izvajajo strokovni delavci šole in zunanji sodelavci. Del interesnih dejavnosti poteka takoj po končanem pouku, del v popoldanskem času in ob koncu tedna ter med počitnicami. V času počitnic bomo učencem ponudili različne dejavnosti, ki bodo potekale v šolskih prostorih. Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo strokovni delavci  šole, so za učence brezplačne, brezplačne pa so tudi nekatere dejavnosti, ki jih ponujajo društva in klubi. Za dejavnosti, ki so plačljive, so za koordinacijo in vodenje v celoti zadolženi ponudniki oziroma izvajalci. Informacije o času izpeljave, dodatnih ponudbah in morebitnih spremembah bodo učenci pravočasno dobili, objavljene pa bodo tudi na spletni strani šole.

ZAP. ŠT. NAZIV ID RAZRED ŠT. UR ČAS MENTOR/-ICA PROSTOR
1. Otroški pevski zbor Temenica 1.–2. T 35 po dogovoru  po dogovoru učilnica
2. Prva pomoč 6.−9. 35 po dogovoru Vesna Pačnik učilnica 220
3. Igriva košarka za fante 1.–5. 105 ponedeljek, torek in četrtek, 14.30–15.30 KK Ivančna Gorica telovadnica
4. Ritmična gimnastika I. 1.–9. 105 sreda in petek, 14.30–16.00

Dušica Čeko

031 667 288

telovadnica
5. Ritmična gimnastika II. 1.−9. 35 ponedeljek, 14.30‒15.30

Dušica Čeko

031 667 288

avla
6. Sankukai karate 1.–9. 70 sreda,  14.30‒15.30; petek, 13.00‒14.00

Zlato Kristan

041 468 792

telovadnica
7. Otroški pevski zbor I. 1. 35 ponedeljek,  11.05–11.50 Anja Praznik učilnica 406
8. Otroški pevski zbor II. 2. 35 torek, 11.50 ‒12.40 Simona Zvonar učilnica 115
9. Plesna šola guapa I. 1.−4. 35 torek, 14.30–15.30

Pš Guapa

031 538 741

plesna učilnica
10. Otroški pevski zbor III. 3.–5. 70 ponedeljek 13.00−13.45; petek, 11.55−12.40 Simona Zvonar učilnica 115
11. Inštrumentalni krožek 3.–6. 35 po dogovoru Polonca Lampret učilnica 116
12. Pravljični krožek 1. 70 po dogovoru

Martina Ratajec,

Alenka Ivanjko

učilnica 406, 407
13. Kresnička – poskusi iz naravoslovja 3., 4., 5. 15 po dogovoru Polonca Lampret učilnica 116
14. Košarka za fante 4.–6. 150 torek in četrtek, 15.30–17.00 KK Ivančna Gorica telovadnica
15.

Britanska kultura

London

8.−9. 30 april ali maj 2020 Marcel-Talt Lah + 2 spremljevalca Anglija
16. Epi Reading Badge Competition 1.−5. 35 9.−13. marec 2020 Marcel-Talt Lah učilnica  220
17. The Otherwise Magazine 5.–9. 30 december 2019 in marec 2020 Marcel-Talt Lah učilnica 220
18. Seasons Express 3.−9. 30 september in oktober strnjeno po dogovoru Marcel-Talt Lah učilnica 220
19. Plesna šola guapa II. 1.‒2. 35 četrtek, 14.30–15.30

PŠ Guapa

031 538 741

plesna učilnica
20. Plesna šola guapa III. 1.‒2. 35 četrtek, 13.00‒14.00

PŠ Guapa

031 538 741

učilnica
21. Knjižničarski krožek 5.–9. 30 po dogovoru Katja Šuštar knjižnica
22. Mladinski pevski zbor − MPZ 6.–9. 105 sreda, 11.55‒14.35 Simona Zvonar učilnica 115
23. Recitacijski krožek 6.–9. 30 po dogovoru Barbara Kostrevc učilnica 207
24. Medijsko središče 6.−9. 35 po dogovoru Barbara Kostrevc učilnica 207, radio
25. Tutorstvo 6.–9. 35 po dogovoru

Nina Pavlin,

Sabina Rozina

učilnica 215
26. Košarka fantje 7.–9. 150  torek, sreda in petek, 17.00–18.30 KK Ivančna Gorica telovadnica
27. Novinarski krožek 3.‒9. 35 po dogovoru Tina Orač Gornik po dogovoru
28. Mažoretni ples 1.‒9. 35 sreda, 13.00‒14.00 Sinja Klub

plesna učilnica

avla

29.    33. Atletika 1.‒3. 35 sreda, 14.30‒15.30 AK Lev telovadnica
30.    37. Logika in razvedrilna matematika 6.–9. 35 po dogovoru Martina Jurkovič učilnica 218
31.    39. Tehniški krožek 6.‒9. 30 po dogovoru Marija Zajc učilnica 146
32.    42. Planinski krožek 1.‒9. 35 petek, sobota, nedelja Bojana Iljaž narava
33.    44. Taekwondo 1.‒9. 70 torek, četrtek, 13.45‒14.30 Taekwondo klub telovadnica
34. Urbano vrtnarjenje 1.−9. 35 po dogovoru

Jelka Rojec

Saša Koleša

po dogovoru
35.    45. Nogomet 1.‒4. 35 petek, 14.30‒15.15 NK Ivančna Gorica telovadnica
36. Rokomet 4.−6. 35 torek, 13.00−14.30 RK Sviš telovadnica

37.

 

Strelstvo 6.‒9. 35 po dogovoru Strelsko društvo Šentvid gasilski dom
38. Odbojka 6.−7. 35 po dogovoru Martina Zajc telovadnica
39. Odbojka 8.−9. 35 po dogovoru Tanja Koren telovadnica
40. Nogomet 6.−9. 35 sreda, 13.00−13.45 Robert Bregar telovadnica
41. Z angleščino okrog sveta 6.−9. 35 četrtek, 13.00−13.45 Maja Rupnik Leskovar računalniška učilnica 201
42. Angleška glasbena pravljica 6.−9. 30 po dogovoru Katja Peršak po dogovoru
43. Gledališki klub 6.−9. 35 ponedeljek, 6. ura Barbara Kostrevc učilnica 207
44. Literarno ustvarjanje 6.−9. 35 po dogovoru Nejka Omahen Šikonja učilnica 151
45. Jeziki štejejo (nemščina) 6.−9. 35 po dogovoru Jana Crnkovič po dogovoru
46. Pravljične urice v angleščini 1.−3. 20 ponedeljek, 15.30−16.15 Jana Zupanc učilnica 154
47. Pravljične urice v nemščini 2.−3. 20 torek, 15.30−16.15 Jana Zupanc učilnica 154
48. Zgodovinski klub 8.−9. 35 po dogovoru Polona Kastelic učilnica 205