Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Δ

Evakuacija

Obveščamo vas, da bomo v sredo, 25. 4. 2018, med poukom izvedli vajo evakuacije iz šolskih prostorov. Pri vaji sodelujejo člani PGD Šentvid pri Stični, medicinsko osebje ZD Ivančna Gorica, člani RK in vsi delavci šole.

Nacionalno preverjanje znanja 2017/2018

Ponovno je pred nami obdobje preverjanje znanja, s katerim skušamo ugotoviti, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov, določenih z učnimi načrti. Tako lahko pravočasno odkrijemo morebitne pomanjkljivosti, jih odpravljamo, hkrati pa tudi ugotavljamo, na katerih področjih smo dobri ter kaj bi še kazalo podpirati in razvijati.

Ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja se je nacionalno preverjanja znanja letos že poskusno izvajalo v 3. razredu. Učenci naše šole so sodelovali v vzorčni skupini. Preberi več

Matematične delavnice

Učenci 7. b so imeli naravoslovni dan z naslovom Matematične delavnice v sredo, 18. 4., učenci 7. a pa v četrtek, 19. 4. Skupine, v katerih so bili po trije ali štirje učenci, so bile oblikovane heterogeno. Tako so učenci, ki so na določenih področjih sposobnejši, lahko pomagali drugim v skupini. Preberi več

Obnova športnega igrišča

V času po prvomajskih praznikih in do sredine junija 2018 Občina Ivančna Gorica načrtuje obnovitev našega športnega igrišča. V tem času bo del pouka športa potekal na športnem igrišču CZBO. Vse voznike – udeležence prometa, na cesti proti šoli, prosimo na obzirnost in previdnost.

Neobvezni in obvezni izbirni predmeti

Neobvezni in obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2018/2019 na OŠ Ferda Vesela

I. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V devetletni osnovni šoli mora šola poleg obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu, ponuditi tudi neobvezne izbirne predmete. Tako v skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) izvajamo neobvezne izbirne predmete v drugem triletju. Preberi več