Strokovni delavci

Razredna stopnja

Ime in priimek Predmet poučevanja Razrednik Matični prostor
Lidija Oštir razredni pouk, JV PŠ Temenica PŠ Temenica
Dragica Gračner Druga učiteljica, OPB   PŠ Temenica
Martina Zajc OPB   PŠ Temenica
Marcel-Talt Lah TJA, JV   PŠ Temenica

Anja Praznik

Katja Gašparič

razredni pouk 1. a 303
Martina Ratajec druga učiteljica in OPB 1. a 303
Jana Grabljevec razredni pouk 1. b 402
Alenka Ivanjko druga učiteljica in OPB 1. b 402
Bojana Iljaž razredni pouk 2. a 309
Mojca Kravcar razredni pouk 2. b 401
Tina Orač Gornik razredni pouk 3. a 407
Jana Šetina Tomažič razredni pouk 3. b 406
Vida Bregar Tomažič razredni pouk 4. a 211
Polona Lampret razredni pouk 4. b 116

Mojca Mikolič

Barbara Klopčič

razredni pouk 5. a 117

Polona Habič Rus

Petra Kastelic

razredni pouk 5. b 154
Marcel-Talt Lah TJA, NIP   220
Sonja Škof GOS   218
Simona Zvonar OPZ   115
Karla Oven ŠPO, OPB   TEL. 309
Melita Zupančič Struna OPB   407
Robert Bregar OPB   309
Jana Crnkovič OPB   406
Jana Zupanc OPB   145
Jerca Starc spremljevalka učenke    

Predmetna stopnja

Ime in priimek Predmet poučevanja Razrednik Matični prostor
Barbara Kostrevc SLJ 6. a 207
Vesna Pačnik SS 6. b 220
Karla Oven ŠPO 7. a 205
Lea Kastelic SLJ, IP – TJN 7. b 206
Simona Zvonar GUM, SLJ 8. a 115
Nejka Omahen Šikonja DKE, GEO 8. b 151
Martina Jurkovič MAT 9. a 218
Sabina Rozina BIO, KEM, NAR, ONA 9. b 215
Klavdija Slapar MAT   216
Martina Zajc ŠPO, IP   TEL.
Mateja Lesjak MAT, RAČ   216
Polona Kastelic ZGO, TJA   205
Robert Bregar ŠPO, IP   TEL.
Jelka Rojec LUM, pomočnica ravnatelja   151, 105
Jana Crnkovič SLJ, TJN   220, 215, 406
Marija Zajc KEM, TIT, OGL, OGU, OGK, NTE   146
Anica Vozel MAT, FIZ   120
Katja Šuštar KNJIŽNIČARKA, SLJ   204
Sonja Škof BIO, GOS, SPH, JV   218
Maja Rupnik TJA   216
Jana Zupanc TJA   154
Katja Peršak TJA   120, 115, 215
Izidor Gabrijel RAČ, UBE, MME,ROM, NIP   202
Vesna Pačnik SD, DSP, ISP – socialna pedagoginja   222
Edita Bajramlić SD, DSP, ISP – socialna pedagoginja   201
Mojca Bohinec SD, DSP, ISP – defektologinja   221
Nina Pavlin SD, DSP, ISP – socialna pedagoginja   222
Irena Novak SD, DSP, ISP – pedagoginja   405
Anton Linec SD, DSP, ISP – psiholog   222
Jan Vodovnik spremljevalec učenca  

Strokovni delavci Podružnične šole v Centru za zdravljenje bolezni otrok

Ime in priimek Predmet in razred poučevanja Razrednik
Tjaša Kozlevčar razredni pouk od 1. do 5. razreda
Melita Zupančič Struna ZGO  
Jana Crnkovič SLJ  
Sonja Škof BIO, NAR  
Sabina Rozina KEM  
Katja Peršak TJA  
Klavdija Slapar FIZ  
Izidor Gabrijel MAT, od 6. do 9. razreda
Martina Jurkovič MAT  
Nejka Omahen Šikonja DKE, GEO  
Edita Bajramlić DSP, ISP

Tehnični delavci šole

Ime in priimek Naloge
Špela Groznik tajnik VIZ
Edita Strmole Ropič računovodkinja
Liljana Turk administrativno-računovodska delavka
Stanislava Adamlje gospodinjec
Jožica Barle kuharica
Silva Mandelj kuharica
Angelca Grčman kuharica
Silvo Kastelic kuhar
Jakob Murnc hišnik
Renata Godnjavec čistilka
Tatjana Blatnik čistilka
Andreja Ostanek čistilka
Jožefa Anžlovar čistilka
Olga Prosen čistilka
Marija Klemenčič čistilka