Število učencev

Število učencev v matični Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Razred Učenci Učenke Skupaj
1. a 12 10 22
1. b 12 10 22
2. a 9 12 21
2. b 10 12 22
3. a 9 10 19
3. b 10 8 18
1.―3. r. 62 62 124
4. a 13 12 25
4. b 16 11 27
5. a 9 11 20
5. b 10 12 22
6. a 11 8 19
6. b 13 6 19
4.―6. r. 72 63 132
7. a 8 12 20
7. b 10 10 20
8. a 15 12 27
8. b 14 13 27
9. a 7 13 20
9. b 9 10 19
7.―9. r. 63 70 133
1.―9. r. 197 192 389

 

Število učencev v Podružnični osnovni šoli Temenica

Razred Učenke Učenci Skupaj
1. T 3 4 7
2. T 4 3 7
1. in 2. T 7 7 14

 

Število učencev v POŠ CZBO

V PŠ CZBO prihajajo učenci iz celotne države, v lanskem šolskem letu iz 142 šol. V  bolnišnično šolo je bilo vključenih 267, ki so sodelovali pri pouku v povprečju po 30 dni. Na podlagi teh podatkov je načrtovana organizacija pouka v šolskem letu 2017/2018.

 Skupno število učencev (brez učencev POŠ CZBO)

Šola Učenci Učenke Skupaj
Matična šola 197 192 389
PŠ Temenica 7 7 14
Skupaj 204 199 403