Vsi prispevki, ki jih je objavil/a =

MARTIN VENCELJ, prejemnik Jurčičevega priznanja za mlade

Martin Vencelj se je že v zgodnjih otroških letih navduševal nad glasbo. Tako je zrasla tudi njegova želja po igranju diatonične harmonike. Iz zadržanega fantiča je prav s harmoniko postal korajžen muzikant.

Godec pri otroških folklornih skupinah Kulturnega društva Vidovo je že šesto leto. Ves čas ga je k igranju vzpodbujala tudi babica, ki je v mladosti vodila otroško folklorno skupino in je vedela, kako pomembno je imeti dobrega godca vedno na razpolago. Martin je hitro osvojil melodije iz slovenske ljudske zakladnice in z veseljem obiskuje vaje in nastope. Najprej je spremljal starejšega godca. Ko se je skupina razdelila, je samostojno spremljal še mlajšo skupino. Trenutno deluje v mlajši skupini kot mentor novemu godcu, sam pa samostojno spremlja starejšo skupino. Na nastopih je pokazal svoje izjemne spretnosti na harmoniki in tudi igralsko sposobnost. S svojim igranjem otroke v obeh otroških folklornih skupinah povezuje in razveseljuje.

Številni otroci se navdušujejo za igranje harmonike, ampak le redki so tisti, ki s tem spodbujajo razvoj kulture. Vsi se zavedamo, kako pomembno je, da že v mladosti človek spozna, kakšno bogastvo je ohranjanje in prenašanje slovenske kulturne dediščine in izročila na naslednje rodove. Zato je Martinovo uspešno delo pri folklori vredno negovanja in spodbujanja še v naslednjih letih.

VPIS V 1. RAZRED

Po podatkih, posredovanih z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje vas obveščamo o vpisu otrok v osnovno šolo.

V skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS št. 81/2006 in 63/2013) so v šolskem letu 2023/2024 šoloobvezni vsi otroci, ki so rojeni v koledarskem letu 2017. Starši vpišete otroka v osnovno šolo v svojem primarnem šolskem okolišu.

 

Vpis v prvi razred osnovne šole
za šolsko leto 2023/2024,
bo za šolske obveznike
iz šolskega okoliša
Osnovne šole Ferda Vesela
Šentvid pri Stični
od ponedeljka, 13. 2.
do petka, 17. 2. 2023,
v
Osnovni šoli Ferda Vesela
Šentvid pri Stični.

Preberi več VPIS V 1. RAZRED

Šola v naravi – 9.razred

ČETRTEK:

Danšnja pot nas je vodila v Krajinski park Strunjan, kjer smo si ogledali soline, se sprehodili do strunjanskega križa in se za kratek čas ustavili tudi v Portorožu. Popoldne smo nadaljevali z načrtovanimi aktivnostmi, prosti čas pa zopet izkoristili za kopanje v morju. Kar nekaj smo se naučili o školjkah, nekateri pa smo jih celo prvič poskusili. Zadnji večer smo zaključili s plesom in zabavo. Preberi več Šola v naravi – 9.razred

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO KOSIL

V skladu s sprejetim Pravilnikom o prodaji blaga in storitev na trgu
 izdanim v OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, dne 4. 7. 2022

objavljamo

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO KOSIL V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Predmet razpisa je prodaja kosil, ki se pripravljajo v kuhinji OŠ Ferda Vesela.

Kosila so v tekočem šolskem letu na voljo med 1.9. 2023 in 23. 6. 2024 med tednom. Ob sobotah in nedeljah ter praznikih in v času šolskih počitnic kosila, razen izjemoma, niso na voljo. Prevzem kosila z lastnimi posodami je mogoče opraviti osebno med 11.00 in 13.00 uro pri zadnjem vhodu v kuhinjske prostore, kjer je nameščen tudi zvonec. Vstop v samo kuhinjo ni dovoljen. Posoda mora biti primerna za pomivanje v pomivalnem stroju, saj jo iz preventivnih razlogov pred polnjenjem pomijemo mi. Priporočamo, da ob prevzemu kosila prazen dodaten komplet posode pustite v šoli in na ta način opravimo le menjavo.

Naročnik lahko po prehodnem dogovoru naroči poljubno število kosil mesečno, tedensko ali po dnevih. Kosilo naročnik odpove vsaj en dan prej, do osme ure zjutraj.

Cena kosila za zunanje uporabnike je 4,40 EUR in vključuje DDV. Naročnik stroške poravna mesečno po prejetem računu. V primeru spremembe cen surovin in energentov se lahko cena spremeni. Naročnik prehrane se obvezuje, da bo redno in pravočasno poravnal stroške kosil in v primeru zamude pri plačilu poravnal zamudne obresti skladno z zakonsko obrestno mero. Kosilo se zaračuna tudi v primeru, ko ga uporabnik ne odpove pravočasno ali kosila ne prevzame, a ga je naročil.

Zainteresirani izpolnijo vlogo, ki je priloga tega razpisa ter jo izpolnjeno oddajo v tajništvu OŠ Ferda Vesela kadarkoli med šolskim letom.

O nakupu kosil bodo naročniki obveščeni najmanj tri delovne dni po oddani prijavi. OŠ Ferda Vesela bo z naročniki sklenila pisno pogodbo o zagotavljanju kosil. Kosila bo mogoče začeti prevzemati en delovni dan po podpisu pogodbe.

Dietne prehrane za zunanje abonente šolska kuhinja ne pripravlja.

Vloga za naročilo kosil za zunanje uporabnike

Javni razpis za oddajo šolskih prostorov v najem za šolsko leto 2023/24

Na podlagi 8. in 14. člena Odloka v oddaji v najem, uporabi in obremenjevanju stvarnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica, objavljamo javni razpis za oddajo šolskih prostorov v najem za šolsko leto 2023/24.

 

“Mi vsi za lepši (boljši) jutri”

Zdrava šolaNaša šola se je v projekt Slovenske mreže zdravih šol vključila že leta 2019 in s tem pridobila naziv Zdrava šola. Tradicijo sodelovanja smo nadaljevali tudi v v šolskem letu 2021/2022.

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socilanem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Rdeča nit v šolskem letu 2021/2022 je bila: Mi vsi za lepši (boljši) jutri. Želja je bila, da si vsi skupaj prizadevamo izboljšati razmere oz. da skupaj naredimo nekaj dobrega za boljši jutri. Usmerili smo se v zdrave in dobre odnose.

Programi s pomočjo katerih smo krepili telesno, duševno in socialno zdravje, so bili: To sem jaz, Kako šola pristopi pri zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi? Obrazi nasilja v življenju otrok in mladostnikov, Avtizem v družbi – tukaj in sedaj, Smernice za postvencijo v šoli po samomoru, Kaj lahko naredim, da mi bo lažje?

Poleg vključevanja vsebin omenjenih progamov smo imeli poudarek tudi na:

· Telesnih nalogah.

Na razredni stopnji smo imeli minute za zdravje in lepo držo (vaje za raztezanje in lepo držo), ohranili reklreativni odmor za vse učence, minuta za zdravje s tamburinom (tek in dihalne vaje pri odprtem oknu) ter aktivnosti za dobro počutje na delovnem mestu.

· Preženimo korono.

Trudili smo se za dosledno izvajanje previdnostnih ukrepov za zajezitev virusa: razkuževanje rok in pripomočkov, redno in pravilno umivanje rok, zračenje prostorov, pravilna uporaba maske v šolskih prostorih …

Ugotavljamo, da smo zaradi vseh the ukrepov imeli malo oddelkov v karanteni, v večini so zbolevali posamezni učenci. Učenci so se naučili pravilnega ravnanja ob epidemiji.

· Varnost v prometu.

Učenci 1. razreda so se učili pravilnega prečkanja ceste, spoznavali prometne znake, nevarnosti za pešce … Izdelali so maketo okolice šole in znake ter se preizkusili v igri varnega prečkanja ceste.

· Skrb za okolje.

Razvrščali smo odpadke v razredih in jedilnici, aktivno smo sodelovali pri zbiralnih akcijah (papir in zamaški), čistili smo šolsko okolico, obležili smo svetovni dan čebel, posadili smo češnjo ob dnevu medovitih rastlin.

· Delovne navade.

Pri pouku, med odmori in po pouku smo vključevali vsebine o delovnih navdah. Kako lahko tudi učenci v družini prevzemajo določene naloge in s tem poleg razvijanja delovnih navad razvijajo tudi učne navade. Veliko učencev sodeluje pri tutorstvu in prostovoljstvu.

· Zdravstvena vzgoja.

Učenci 3. razreda so izvedli naravoslovni dan z naslovm Vzgoja za zdravje in zobozdravstvo. Poudarek je bil na zdavem načinu življenja (vloga zdrave prehrana in gibanja) ter skrbi za zobe.

· Mladi in stari.

Sodelovanje v celoletnem projektu: Ti meni danes, jaz tebi jutri. Učenci so razvijali empatijo do starostnikov. Druženja, ki smo jih imeli, pa so bila za vse udeležence zelo prisrčna.

Iz vseh the aktivnosti lahko razberemo, da smo se vsi skupaj trudili za dobre medsebojne odnose, dobro počutje na telesnem in duševnem področju ter ohranjanje narave. Ker lahko na teh področjih naredimo še kaj, vodilna misel “Mi vsi za lepši (boljši) jutri“ ostaja tudi za šolsko leto 2022/2023.

Zapisala:

Irena Novak, vodja projekta zdrave šole