VPIS V 1. RAZRED

Po podatkih, posredovanih z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje vas obveščamo o vpisu otrok v osnovno šolo.

V skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS št. 81/2006 in 63/2013) so v šolskem letu 2023/2024 šoloobvezni vsi otroci, ki so rojeni v koledarskem letu 2017. Starši vpišete otroka v osnovno šolo v svojem primarnem šolskem okolišu.

 

Vpis v prvi razred osnovne šole
za šolsko leto 2023/2024,
bo za šolske obveznike
iz šolskega okoliša
Osnovne šole Ferda Vesela
Šentvid pri Stični
od ponedeljka, 13. 2.
do petka, 17. 2. 2023,
v
Osnovni šoli Ferda Vesela
Šentvid pri Stični.

Spoštovani starši,

vpis bo potekal v pisarni pedagoginje Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, v prostoru št. 405.

K vpisu vabljeni starši skupaj z bodočim prvošolcem.

Morebitno zadržanost oziroma vprašanja v zvezi z vpisom sporočite šolski svetovalni delavki Ireni Novak na tel. št. 01 78 87 804 ali na e-naslov irena.novak@osferdavesela.si.

Starši otrok s stalnim in začasnim bivališčem v našem šolskem okolišu boste vabilo na vpis dobili po pošti.

Irena Novak, 
šolska svetovalna služba