Zlati znak AVP za OŠ Ferda Vesela

Šola se že vrsto let srečuje z razvejano mrežo prometnih poti za dostop učencev do šole in domov in posledično z varnostjo otrok na teh poteh. Ves čas se trudimo, da so otroci na teh poteh čim bolj varni. Prostovoljci iz drštva ZŠAM so velikokrat prisotni na nevarnejših odsekih v okolici šole in s svojo prisotnostjo opozarjajo voznike na še previdnejšo vožnjo. Na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu poleg društva ZŠAM sodelujemo še z Občino Ivančna Gorica, Policijsk postajo Grosuplje ter Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

In prav slednja institucija je za prispevek k večji varnosti v prometu, Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični, podelila zlati znak AVP.