ZAKLJUČILI MATEMČKA

V letošnjem šolskem letu smo na matični šoli prvič izvedli tekmovanje Matemček za učence od 2. do 5. razreda. Gre za tekmovanje, ki ga organizira, vodi in usmerja Mathema, Zavod za popularizacijo matematike. Matemček preverja razvitost prostorske predstavljivosti. Pri pouku je ta razvidna predvsem pri predmetih likovne umetnosti ter matematike. Predstavljivost se z leti razvija kot posledica izkušenj, védenj, misli in dejavnosti.

Tekmovanja na šolski ravni se je 10. novembra 2023 udeležilo 57 tekmovalcev. Od tega je 10 tekmovalcev prejelo priznanje, 32 tekmovalcev bronasto ter 15 tekmovalcev biserno priznanje. Od bisernih se je 9 učencev uvrstilo na državno raven. To sta bila učenca drugega razreda Sara Kužnik ter Dominik Poljšak, učenci tretjih razredov Julian Strojanšek, Andraž Hribar ter Zoja Sadar, učenca četrtih razredov Vid Selan in Klara Savšek ter učenca petih razredov Fedja Baloh in Žiga Jereb. Državne ravni so se 25. novembra udeležili v OŠ Toneta Pavčka v Mirni Peči. Na tej ravni so Zoja Sadar, Vid Selan in Fedja Baloh dobitniki srebrnega priznanja, Žiga Jereb pa zlatega. Preostali tekmovalci so prejeli priznanje na državni ravni. Vsekakor je že uvrstitev na državno raven tekmovanja odličen dosežek. Čestitke vsem učencem za uspeh. Verjamemo, da so za ta dosežek vložili kar nekaj truda ter urjenja možgančkov na prav posebnih, nevsakdanjih tipih nalog. Prostorska predstavljivost je sposobnost, ki je primanjkuje današnjim otrokom in jo je potrebno krepiti, saj dobro vpliva tudi na ostale spretnosti in sposobnosti. Naj jim izkušnja ostane v lepem spominu in jim predstavlja nove izzive.

Ob tem pa čestitke tudi mentoricam in staršem, ki so učence pripravljali na to zanimivo, svojevrstno izkušnjo.