Zaključek projekta Zeleni bralček

V letošnjem šolskem letu je občina Ivančna Gorica nadaljevala s projektom za drugošolce – Že berem sam. Namen projekta je, da skupaj (knjižnice, učitelji, starši, župan …) opogumljamo otroke, ki se učijo brati. Knjižničarke iz knjižnice Ivančna Gorica so nas skozi šolsko leto večkrat obiskale. Na začetku šolskega leta  so drugošolci dobili zgibanke in kazalke o bralni vzgoji. Predstavile so jim njihovo knjižnico in jih prijazno povabile, da jo obiščejo. Skozi šolsko leto smo se na naši šoli zelo trudili spodbujati učenje branja. Učenci so poslušali veliko pravljic, redno so obiskovali šolsko knjižnico, vsi drugošolci so opravili bralno značko. Dodatno smo spodbujali branje s knjižno torbo. V njej so bile zanimive knjige, ki nam jih je skrbno izbrala naša knjižničarka Katja Šuštar. Vsi učenci so nestrpno pričakovali, kdaj bodo na vrsti, da jo za en teden odnesejo k sebi domov. Odziv učencev in staršev je bil zelo pozitiven. V nacionalnem mesecu skupnega branja od 8. septembra do 8. oktobra 2018, smo vsakodnevno brali pravljice, predvsem po izboru učencev, da je bilo še bolj zanimivo. Uživali so v poslušanju, branju in ustvarjanju. K branju doma je spodbujal tudi bralni list, katerega so učenci mesečno skrbno izpolnjevali. Spremljali smo zgodbo Bineta in Tince, kako sta se naučila brati, veliko vadila in spoznala vse štiri abecede. Postala sta zelena bralca. To so želeli tudi naši učenci. Na enem od obiskov knjižničark iz Ivančne Gorice smo spoznali Kamišibaj. Nekateri učenci so se preizkusili v izdelavi le tega. Učenka tretjega razreda je svojega predstavila na zaključku bralne značke.

Tudi zadnji obisk v letošnjem šolskem letu je bil zelo prijeten. Palčica Bralčica je v četrtek, 30.5.2019,  vsem drugošolcem izročila zelene majčke z napisom Že berem sam / Že berem sama, ter jim čestitala za uspešno učenje branja. Šola je prejela kar nekaj knjig, s katerimi bomo obogatili naše Knjigobežnice v zunanjih šolskih prostorih.