Šolsko tekmovanje Bober

Med 12. in 16. novembrom 2018 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober.

Njegov glavni namen je povečati zanimanje učencev za računalništvo, saj je računalnik neizčrpen vir zanimivih logičnih problemov.

Tekmovalna vprašanja se navezujejo na algoritmično razmišljanje, logično sklepanje, razvoj spretnosti za reševanje problemov, uporabo informacijske tehnologije in njen vpliv v družbi. Otroci spoznajo, da je razmišljanje in ustvarjalno reševanje problemov zanimivo in zabavno.

Tekmovalci od drugega do petega razreda so reševali naloge na papir, od šestega razreda naprej pa na računalnik. Šolskega tekmovanja se je udeležilo več kot 120 učencev.

Prejemniki bronastih priznanj so:

  • Kaja Anžlovar, Lina Bogolin Rakar, Neja Glogovšek, Jurij Jereb, Julita Kemperle, Vid Koleša, Tit Perme, Matija Širovnik, Alja Šraj, Tristan Maj Udovič Bes, Rok Zajec
  • Nany Urbas
  • Tobija Dimec, Julija Koželj, Vadim Kvashin,
  • Jure Koleša, Brina Šket, Isabela Strojanšek,
  • Marcel Klemenčič, Maj Šmid
  • Iva Košćak Mencin,
  • Ana Adamlje, Katja Vencelj, Mirjam Zvonar.

Tudi letošnje naloge in rešitve lahko najdete na http://tekmovanja.acm.si/bober/naloge-rešitve