ND: TMS in ogled Ljubljanskega barja

V sredo, 10. 5. 2017, je potekal naravoslovni dan za 7. razred. Ogledali smo si Tehniški muzej Slovenije v Bistri, se sprehodili po Ljubljanskem barju ter se udeležili interaktivnih poizkusov, ki so jih pripravili študentje iz Fakultete za elektrotehniko. V Tehniškem muzeju smo si ogledali dve zbirki, vodni pogoni in promet. Na Barjanski učni poti so učenci spoznali značilnosti Ljubljanskega barja, njegovo rastlinstvo in živalstvo. V Tehniškem muzeju so učenci najbolj uživali v ogledu starih avtomobilov (Titova vozila), motorjev, traktorjev, gasilskih in vojaških avtomobilov. Zaključili smo z ogledom in preizkušanjem interaktivnih eksperimentov s področja najsodobnejših tehnologij. Učencem so bili ti eksperimenti najbolj zanimivi. Za konec je vsak učenec na list papirja naredil miselni vzorec in ga dopolnil z novo pridobljenim znanjem tega dne.