Drugošolci in učenci PŠ Temenica na Jurjevi domačiji

V petek, 1. 10. 2021, so imeli drugošolci matične šole, v ponedeljek, 4. 10. 2021, pa učenci podružnične šole Temenica, naravoslovni dan. Obiskali so muzej na prostem – Jurjevo domačijo na Občinah pri Trebnjem. Spoznavali so življenje nekoč in ga primerjali z današnjim.

Ogledali so si vodnjak, staro hišo, pod (skedenj), kaščo s pripadajočimi predmeti in spoznali njihovo uporabo, spoznavali pot žita od njive do kašče na star način. Vsak učenec je po navodilih izdelal igro Špana. Spoznali so stare igre in v njih sodelovali.

.