Brali smo Jurčiča v jezikih sveta

Učenci bližnjih osnovnih šol smo ob stoštirideseti obletnici smrti pisateljskega genija Josipa Jurčiča privolili na idejo naših učiteljev slovenščine, da bi brali odlomke njegovega Jurija Kozjaka v različnih jezikih sveta. Poleg Osnovne šole Ferda Vesela so sodelovali tudi učenci in učitelji iz OŠ Stična ter SŠ Josipa Jurčiča.

Vsi skupaj smo se 26. maja 2021 okrog 18. ure zbrali pred Srednjo šolo Josipa Jurčiča, se malo okrepčali in se družili. Čez nekaj časa smo odšli v šolo in se pripravili. Ob 19. uri se je začel literarni večer, ki se ga je udeležilo tudi nekaj naših učiteljev in staršev, kar nas je še posebej spodbudilo. Celoten dogodek je bil zelo zanimiv, saj smo učenci, dijaki in opat stiškega samostana odlomke brali v slovenščini, angleščini, nemščini, francoščini, španščini, italijanščini, hrvaščini, češčini, latinščini ter v novogrškem in litovskem jeziku. Ob nekaterih smo ostali odprtih ust, saj smo se čudili posebnostim in lepoti vsakega jezika. V pomoč smo imeli ob sebi slovenske prevode, da smo lahko spremljali zgodbo.

Ob tem druženju smo spoznali, kako nas takšni dogodki razvedrijo, bogatijo in navdajajo s pozitivno energijo. Predvsem pa je dodano vrednost imelo to, da smo se po dolgem času zbrali v živo.

Tina Medved, 8. a