Tehniški dan – voda

Tehniški dan je večinoma potekal po predvidenem planu dela. Učenci so si sprva ogledali različne posnetke vode. Pogovarjali so se o o kroženju vode v naravi, o njeni uporabi, lastnostih in o njenih treh agregatnih stanjih. Sledilo je delo v heterogenih skupinah. Dobili so vsa potrebna navodila in pripomočke za samostojno izvajanje posameznih poskusov. Pri tem so se navajali na delo v skupini. Morali so veliko predvidevati in uporabiti svoje predznanje ter spretnosti dobrege komunikacije. Uspešno so zapisovali ugotovitve in bili pozorni na pravilno potovanje skupine po postajah ter na usklajeno delovanje vseh članov skupine.
Dan so zaključili s frontalnim poročanjem in primerjanjem ugotovitev posameznih skupin, poskusom taljenja ledu (s pomočjo gorilnika) in ogledom krajšega filma.
Učenci so pri delu uživali in najbolj pohvalili pripravo domačega čaja, katerega so tudi popili.