Nasveti staršem

 • Ÿ  pogovarjajte se s svojim otrokom,
 • Ÿ  pojdite skupaj na sprehod,
 • Ÿ  odkrivajte naravo,
 • Ÿ  razpravljajte o problemih,
 • Ÿ  pogovarjajte se o učni snovi,
 • Ÿ  ne zahtevajte samo dobrih ocen,
 • Ÿ  postavite otrokom razumne cilje in meje ter se jih držite,
 • Ÿ  poslušajte svoje otroke.
 • Ÿ  prihajajte na govorilne ure in roditeljske sestanke,
 • Ÿ  udeležujte se prireditev, ki jih organizira šola,
 • Ÿ  zanimajte se za delo in početje svojega otroka,
 • Ÿ  sodelujte kot zunanji mentorji,
 • Ÿ  poiščite pomoč šolske svetovalne službe.

Varnost v prometu

Ko učenci prihajajo v šolo in se vračajo domov, so prometno ogroženi. Staršem svetujemo, da z otroki večkrat skupaj prehodite pot, ki se vam zdi najvarnejša. Opozorite jih na nevarne odseke.

Nekaj nasvetov za varno pot v šolo

 • Ÿ Otroci 1. razreda morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo.
 • Ÿ Pri slabi vidljivosti in v mraku nosijo kresničko – odsevnike; prvošolci in drugošolci poleg tega še rumene rutice.
 • Ÿ Hodijo po notranji strani pločnika, če ga ni, pa ob skrajnem levem robu cestišča.V skupini hodijo drug za drugim – v koloni.
 • Ÿ Na cesti se nikoli ne lovijo ali prerivajo.
 • Ÿ Cesto prečkajo na prehodu za pešce. Če ga ni, se ustavijo, pogledajo levo, desno in ponovno levo. Šele ko se prepričajo, da je prehod varen, prečkajo cesto.
 • Ÿ Preden stopijo na cesto, vedno preverijo, če je res varno.
 • Ÿ Kjer ni urejenega prehoda, zelo previdno prečkajo cesto na preglednem delu.
 • Ÿ Če učenci v šolo prihajajo s kolesom, mora biti tehnično brezhibno. Obvezna sta opravljen kolesarski izpit in zaščitna čelada.