Ravnatelj

Šolo upravlja ravnatelj Janez Peterlin, pedagoški vodja in poslovodni organ.

Nagovor ravnatelja

Ustvarjalnost, doslednost in strpnost pelje k uspehu

Naši statistični podatki kažejo, da smo uspešni tako na učnem kot tudi na vzgojnem področju. Uspeh pa pripisujemo učiteljem, ki svoje delo opravljajo zavzeto in odgovorno, učencem, ki zavzeto opravljajo svoje delo in spoštujejo dogovore, staršem, ki verjamete v dobro delo učiteljev in podpirate svoje otroke, lokalni skupnosti, ki nam nudi optimalne pogoje za naše delovanje in nenazadnje tudi državi, ki s svojo politiko izobraževanja skrbi, da je naše izobraževanje uspešno in blizu mednarodnega vrha.

Vendar ne smemo zaspati in se zadovoljiti z doseženim, iskati moramo nove pristope, ki bodo sledili tehnološkim dosežkom in znanosti, poučevanju in učenju, ki ga bodo učenci sprejeli za svojega, in skrbeti, da bo šola postala stičišče znanja in druženja v kraju. Da pa bomo vse to dosegli, pa je prav:

  • da znamo spoštovati drug drugega,
  • da najprej premislimo in potem naredimo,
  • da smo strpni in razumevajoči,
  • da znamo razumeti težave drugih,
  • da znamo pozitivno komunicirati in drug drugega slišati,
  • da se znamo dogovarjati in iskati skupne rešitve,
  • da spoštujemo zakonodajo in dogovore.

Stopimo skupaj in naredimo našo šolo prijazno za učence, starše, obiskovalce in nenazadnje tudi za zaposlene, kajti le tako bodo učenci v šolo radi prihajali, starši boste vedeli, da so vaši otroci v dobrih rokah, delavci šole in učitelji pa bodo z veseljem opravljali svoje šolsko poslanstvo.