Udeležba na kulturnih prireditvah

Prireditev Kraj Okvirni čas Mentor
Likovni natečaji določen z razpisom določen z razpisom Jelka Rojec
Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Šentvid pri Stični marec 2018 Simona Zvonar

Potujoča muzika

Dve regijski skupni vaji

Koncert

Ljubljana

Ljubljana in Šentvid pri Stični

23. 9. 2017

11. 11. 2017

16. 12. 2017

Simona Zvonar

 

Ex tempore mladih maj 2018 Jelka Rojec
Začetek bralne značke Šentvid pri Stični september 2017 Marta Orel
Srečanje mladih novinarjev in literatov Ivančna Gorica marec 2018 Tina Orač Gornik
Pevski tabor Šentvid pri Stični junij 2018 Anton Linec
Zaključek bralne značke – predmetna stopnja in zlati bralci Muljava junij 2018 Marta Orel
Zaključek bralne značke – razredna stopnja Šentvid pri Stični april 2018 Vida Bregar Tomažič

Odprtje razstave

otroških likovnih del, od 1. do 9. razreda

Šentvid pri Stični konec maja 2018 Jelka Rojec
Vsi smo ena generacija Ivančna Gorica september 2017 Jana Zupanc
Razglasitev naziva Kulturna šola Grosuplje 22. 9. 2017 Jelka Rojec, Simona Zvonar
Mednarodno sodelovanje Hirschaid, Šentvid september 2017, junij 2018 Lea Kastelic