Tekmovanja v znanju

Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter nekateri drugi izvajalci bodo v tem šolskem letu skrbeli za usklajen potek tekmovanj v znanju. Strokovni delavci bodo v okviru pouka, dodatnega pouka, dela z nadarjenimi učenci in v okviru interesnih dejavnosti pripravljali učence na večino tekmovanj v znanju. Organizirali bomo šolska in občinska tekmovanja ter se na osnovi rezultatov udeležili medobčinskih in državnih tekmovanj. Zahtevano plačilo kotizacije na prvostopenjskih tekmovanjih poravnajo udeleženci. Za vsa nadaljnja tekmovanja pa praviloma kotizacijo in stroške pokrije šola.

Razredna stopnja

Vsebina/Predmet Razred Čas Koordinator
Cankarjevo tekmovanje 4., 5. 11. 12. 2018, šolsko

Polona Lampret,

Vida Bregar Tomažič, Barbara Klopčič, Katja Gašperič

Matematično tekmovanje 1.–3. 21. 3. 2019, šolsko Jana Šetina Tomažič
Matematično tekmovanje 4., 5. 21. 3. 2019, šolsko Polona Lampret
Računanje je igra 1.–3. 29. 5. 2019 Jana Grabljevec, Lidija Oštir
Bober – tekmovanje v znanju računalništva in informatike 2.–5.

12.–16. 11. 2018, šolsko

12. 1. 2019, državno

Izidor Gabrijel
Naravoslovno tekmovanje Kresnička 3.–5. 6. 2. 2019, šolsko Polona Lampret
Cici Vesela šola 1.–3. 19. 4. 2019 Jana Grabljevec
Bralna značka 1.–5. 18. 9. 2018–2. 4. 2019 Mojca Kravcar
Angleška bralna značka 2.–5. 11.–15. 3. 2019 Marcel-Talt Lah
Nemška bralna značka 4.–5. marec 2018 Jana Crnkovič
Tekmovanje za zdrave zobe ob zdravi prehrani 1.-5. oktober 2018‒junij 2019 Polona Lampret

Predmetna stopnja

Vsebina/Predmet Razred Čas Mentor
Slovenščina – tekmovanje za Cankarjevo priznanje 6., 7.

11. 12. 2018, šolsko

23. 1. 2019, področno

9. 3. 2019, državno

Barbara Kostrevc
Slovenščina – tekmovanje za Cankarjevo priznanje 8., 9.

11. 12. 2018, šolsko

23. 1. 2019, področno

9. 3. 2019, državno

Lea Kastelic
Matematika – tekmovanje za Vegovo priznanje 6.–9.

21. 3. 2019, šolsko

13. 4. 2019, državno

Klavdija Slapar
Razvedrilna matematika 6.–9.

3. 12. 2018, šolsko

26. 1. 2019, državno

Martina Jurkovič
Logika 2.–9.

27. 9. 2018, šolsko

20. 10. 2018, državno

Martina Jurkovič

 

Angleščina

9.

 

8.

14. 11. 2018, šolsko

17. 1. 2019, področno

20. 3. 2019, državno

Katja Peršak
Mednarodno tekmovanje – angleščina 4.-9.

februar 2019, šolsko

marec 2019, državno

maj 2019, mednarodno

Maja Rupnik
Geografija 6.–9.

15.1.2019, šolsko

6.3.2019, območno

12.4.2019, državno

Nejka O. Šikonja
Zgodovina 8., 9.

 4.12.2018, šolsko

5.2.2019 , področno

16.3.2019 , državno

Polona Kastelic
Fizika – tekmovanje za Stefanovo priznanje 8., 9.

6. 2.  2019, šolsko

15. 3. 2019, področno

6. 4. 2019, državno

Anica Vozel
Astronomija –  tekmovanje za Dominikovo priznanje 7.–9.

6. 12. 2018, šolsko

12. 1. 2019, državno

Anica Vozel
Kemija – tekmovanje za Preglovo priznanje 8., 9.

21. 1. 2019, šolsko

30. 3. 2019, državno

Marija Zajc,

Sabina Rozina

Biologija – tekmovanje za Proteusovo priznanje 8., 9.

17. 10. 2018, šolsko

30. 11. 2018, državno

Sonja Škof
Tekmovanje v znanju tehnologij 9.

16. 10. 2018, šolsko

1. 12. 2018, državno

Marija Zajc
Konstruktorstvo in tehnologija obdelav 6.–9.

18.3.2019, šolsko

5. 4. 2019, regijsko

18. 5. 2019, državno

Marija Zajc
Kaj veš o prometu 6.–9. april, maj 2019 Marija Zajc
Bober – tekmovanje v znanju računalništva in informatike 6.–9.

12.–16. 11. 2018, šolsko

12. 1. 2019, državno

Izidor Gabrijel
Zlata kuhalnica 7. maj 2019, regijsko Sonja Škof
Sladkorna bolezen 6.–9.

12. 10. 2018, šolsko

17. 11. 2018, državno

Sabina Rozina
Bralna značka 6.–9. september 2018–junij 2019 Barbara Kostrevc
Tekmovanje iz nemščine 9.

22.9.2018, šolsko

12.3.2019, državno

Lea Kastelic
Angleška bralna značka 6.–9. Tekmovanje (marec 2018) Katja Peršak
Nemška bralna značka 6.-9. Tekmovanje (marec 2018) Jana Crnkovič
Regijsko tekmovanje OPZ in/ali MPZ 16. maj 2019 Simona Zvonar