Tekmovanja v znanju

Razredna stopnja

Vsebina Razred Čas Mentor
Cankarjevo tekmovanje 4., 5. 12. 12. 2017, šolsko Polona Lampret
Matematično tekmovanje 1.–3. 15. 3. 2018, šolsko Jana Šetina Tomažič
Matematično tekmovanje 4., 5. 15. 3. 2018, šolsko Polona Lampret
Računanje je igra 1.–3. maj 2018 Jana Grabljevec, Lidija Oštir
Bober – mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja 2.–5.

13.–17. 11. 2017, šolsko

13. 1. 2018, državno

Izidor Gabrijel
Naravoslovno tekmovanje Kresnička 3.–5. 6. 2. 2018, šolsko Polona Lampret
Cici Vesela šola 1.–3. april 2018 Jana Grabljevec, Lidija Oštir
Bralna značka 1.–5. 18. 9. 2017–6. 4. 2018 Vida Bregar Tomažič in razredničarke
Angleška bralna značka 2.–6. 12.–16. 3. 2018 Marcel-Talt Lah
Nemška bralna značka 4.–5. marec 2018 Lea Kastelic, Jana Zupanc

Predmetna stopnja

Vsebina Razred Čas Mentor
Slovenščina – tekmovanje za Cankarjevo priznanje 6., 7.

11. 12. 2017, šolsko

24. 1. 2018, področno

10. 3. 2018, državno

Anica Volkar

Marta Orel

Slovenščina – tekmovanje za Cankarjevo priznanje 6., 9.

11. 12. 2017, šolsko

24. 1. 2018, področno

10. 3. 2018, državno

Lea Kastelic
Matematika – tekmovanje za Vegovo priznanje 6.–9.

15. 3. 2018, šolsko

21. 4. 2018, državno

Martina Jurkovič
Razvedrilna matematika 6.–9.

5. 10. 2017, šolsko

18. 11. 2017, državno

Klavdija Slapar
Logika 2.–9.

28. 9. 2017, šolsko

21. 10. 2017, državno (org.)

Klavdija Slapar

Polona Lampret

Angleščina

9.

 

 

8.

15. 11. 2017 šolsko

18. 1. 2018 področno

20. 3. 2018 državno

16. 10. 2017 šolsko

20. 11. 2017 državno

Jana Zupanc
Geografija 6.–9.

16. 1. 2018, šolsko

7. 3. 2018, območno

13. 4. 2018, državno

Maja Rupnik
Zgodovina 8., 9.

5. 12. 2017, šolsko

6. 2. 2018, področno

17. 3. 2018, državno

Melita Zupančič
Fizika – tekmovanje za Stefanovo priznanje 8., 9.

6. 2.  2018, šolsko

16. 3. 2018, področno

14. 4. 2018, državno

Anica Vozel
Astronomija –  tekmovanje za Dominikovo priznanje 7.–9.

7. 12. 2017, šolsko

13. 1. 2018, državno

Anica Vozel
Kemija – tekmovanje za Preglovo priznanje 8., 9.

15. 1. 2018, šolsko

24. 3. 2018, državno

Marija Zajc,

Sabina Rozina

Biologija – tekmovanje za Proteusovo priznanje 8., 9.

25. 10. 2017, šolsko

1. 12. 2017, državno

Sonja Škof
Naravoslovno tekmovanje Kresnička 6., 7. 6. 2. 2018, šolsko

Sabina Rozina

 

Tekmovanje v znanju tehnologij 9.

17. 10. 2017, šolsko

18. 11. 2017, državno

Marija Zajc
Konstruktorstvo in tehnologija obdelav 6.–9.

6. 4. 2018, regijsko

12. 5. 2018, državno

Marija Zajc
Kaj veš o prometu 6.–9. april, maj 2018 Marija Zajc
Bober – mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja 6.–9.

13.–17. 11. 2017, šolsko

13. 1. 2018, državno

Izidor Gabrijel
Zlata kuhalnica 8.

18. 10. 2017, državno

april, maj 2018, regijsko

Sonja Škof
Sladkorna bolezen 6.–9.

13. 10. 2017, šolsko

18. 11. 2017, državno

Sabina Rozina
Bralna značka 6.–9. september 2017–junij 2018 Marta Orel
Tekmovanje iz nemščine 9. november 2017, šolsko Lea Kastelic
Angleška bralna značka 6.–9. tekmovanje (marec 2018)

Nevenka Rugelj,

Jana Zupanc

Nemška bralna značka 6.–9. tekmovanje (marec 2018)

Nevenka Rugelj,

Lea Kastelic