Tečaji

V prvem razredu bo organiziran 10-urni, v tretjem razredu 20-urni plavalni tečaj, v petem razredu pa tečaj prometne vzgoje za opravljanje kolesarskega izpita. Vse tri tečaje sofinancira MIZŠ. V primeru, da bodo stroški presegli višino sredstev, ki jih zagotavlja ministrstvo, bodo razliko pokrili udeleženci.

Vsebina Razred Kraj Čas Nosilec
Plavalni tečaj 1. in PŠ Temenica po dogovoru po dogovoru Bojana Iljaž, Mojca Kravcar, Martina Ratajec, Tanja Koren, Lidija Oštir,  Alenka Ivanjko, Karla Oven
Plavalni tečaj 3. po dogovoru po dogovoru

Jana Šetina Tomažič, Tina Orač Gornik, Robert Bregar,

Martina Zajc

Kolesarski izpit 5. Šentvid pri Stični oktober 2017, maj 2018 Polona Habič Rus, Mojca Mikolič