Tečaji

V prvem razredu bo organiziran 10-urni, v tretjem razredu 20-urni plavalni tečaj, v petem razredu pa tečaj prometne vzgoje za opravljanje kolesarskega izpita. Vse tri tečaje sofinancira MIZŠ. V primeru, da bodo stroški presegli višino sredstev, ki jih zagotavlja ministrstvo, bodo razliko pokrili udeleženci.

Vsebina Razred Kraj Čas Nosilec
Plavalni tečaj 1. in PŠ Temenica po dogovoru po dogovoru Karla Oven
Plavalni tečaj 3. po dogovoru po dogovoru

Karla Oven

 

Kolesarski izpit 5. Šentvid pri Stični oktober 2018, maj 2019

Barbara Klopčič