Tabori

Tabori so del programa, ki ga šola ponuja učencem, kritje celotnih stroškov pa je v domeni udeležencev. Šola bo v primeru udeležbe dveh učencev iz iste družine pokrila deset, v primeru treh udeležencev iz iste družine pa dvajset odstotkov vrednosti tabora.

Likovni in naravoslovni tabor za učence od 6. do 9. razreda bosta organizirana v maju 2018 na POŠ Temenica.

Likovni in naravoslovni tabor za učence od 4. do 6. razreda bosta organizirana v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti ob koncu tedna od 29. do 1. oktobra 2017 v Fiesi. Vodja tabora je Polona Lampret.

Planinski tabor

Tabor bo organiziran ob koncu tedna v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Rakovem Škocjanu. Namenjen je učencem razredne stopnje (od 2. do 5. razreda). Potekal bo od 20. do 22. oktobra 2017. Vodja tabora je Bojana Iljaž.

Zimski tabor – alpsko smučanje in tek na smučeh

Tabor bo organiziran ob koncu tedna v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Kranjski Gori. Namenjen je učencem drugega in tretjega triletja. Potekal bo od 9. do 11. februarja 2018. Vodja tabora je Karla Oven.