Projekt “Ti meni danes, jaz tebi jutri” na razredni stopnji in podaljšanem bivanju

Učenci razredne stopnje in podaljšanega bivanja so v letošnjem šolskem letu sodelovali v projektu društva Sobivanje »Ti meni danes, jaz tebi jutri«. Namen projekta je otroke spodbuditi k razmišljanju o odnosih s starejšimi in razviti oziroma nadgraditi čut za pomen medsebojnih odnosov. Hkrati se želi otroke, starše in zaposlene v ustanovah nasploh ozavestiti o pomenu socialnih odnosov, ki se kristalizirajo v medosebnih odnosih, odnosih do ranljivih skupin, okolja in narave. Končni cilj projekta je tako vzpostaviti okolje, ki omogoča razvoj trajnostno naravnane, zdrave družbe.

Z učenci smo veliko časa namenili pogovoru o medsebojnih odnosih in odnosu do starejših. V okviru projektnih aktivnosti smo likovno ustvarjali na temo decembrskih mož ter ob dnevu žena, materinskem dnevu in veliki noči. Pri vsem tem smo želeli poudariti pomen prijetnega preživljanja časa s starimi starši, starši, drugimi sorodniki ali starejšimi.

V sklopu trajnostnih akcij smo se z učenci pogovarjali o našem odnosu do narave in o pomembnosti skrbi za čisto okolje ter v okviru tega izvedli čistilno akcijo. Ogledali smo si tudi risanke/kratke filme s poučno, trajnostno vsebino (podnebne spremembe, ravnanje z odpadki, varčevanje z energijo …), se o njih pogovorili in sklenili, da bomo lepo in odgovorno ravnali z našo Zemljo ter k temu povabili tudi starše, stare starše, ostale sorodnike in prijatelje.