DODATNA POJASNILA K OKROŽNICI, Z DNE 12. 11. 2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je 13. 11. 2021, posredovalo okrožnico, št. 603-1/2021/97 s pojasnili o
spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 ter protokolom samotestiranja učencev.

Prejeli smo še dodatna pojasnila MIZŠ v zvezi z izvajanjem vzgojno izobraževalnega dela šole.

Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo.

OBVESTILO MIZŠ

Vlada Republike Slovenije je 5. 11. 2021, sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Na podlagi Odloka je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport šolam posredovalo naslednjo okrožnico.

Izjava za javnost Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev (12. 11. 2021).

Izjavi Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ter Zveze aktivov svetov staršev Slovenije v zvezi z novimi ukrepi (11. 11. 2021).

OBVESTILO ZA STARŠE UČENCEV OD 1. DO 9. RAZREDA – SAMOTESTIRANJE UČENCEV

Spoštovani starši!

Na podlagi Okrožnice Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, z dne 28. 10. 2021 in spremembe Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, vas obveščamo, da odlok vpeljuje tudi prostovoljno samotestiranje za vse učence v osnovni šoli. Podrobnosti si lahko preberete v priloženem obvestilu.

Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomastkih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom.

Samotestiranje na SARS-CoV-2 je prostovoljno in brezplačno. Protokol samotestiranja učencev v osnovnih šolah pa je pripravljen s strani Ministrstva za zdravje.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost