Dan varne rabe interneta 2020 bo potekal pod sloganom »Skupaj za prijaznejši internet«. Več na https://safe.si/dan-varne-rabe-interneta/dan-varne-rabe-interneta-11-2-2020