Zdravstveno letovanje, kolonija in samoplačniško letovanje otrok in šolarjev na Debelem rtiču od 29. 7. do 6. 8. 2022

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Grosuplje tudi letos organizira zdravstveno letovanje otrok in šolarjev od dopolnjenega 5. do 15. leta starosti. Vse informacije in potrebne priloge so na spletnem naslovu www.grosuplje.ozrk.si