Zagotavljanje toplega obroka za učence, ki se še vedno izobražujejo na daljavo

Obveščamo vas, da bomo tudi v času, od 25. 1. 2021 dalje, na šoli še vedno pripravljali tople obroke – kosila za učence, ki se še vedno izobražujejo na daljavo (od 4. do 9. razreda).

Za učence, ki so v času pouka na daljavo že prejemali obroke, ponovna prijava ni potrebna.

V kolikor pa želite izkoristiti možnost prevzema toplega obroka na šoli, nam to sporočite preko spletnega obrazca.

Prijava na obrok velja do preklica. Starši lahko odjavite obroke preko spletnega obrazca, sicer se bo štelo, da obroke prejemate še naprej in bo to zaračunano na položnici v prihodnjem mesecu. Prav tako pravočasno odjavite obrok, v kolikor ga občasno ne boste mogli/želeli prevzeti, sicer se vam ga bo zaračunalo po polni ceni. Plačilo bo izvedeno po položnici.

Učenci oziroma njihovi starši boste topli obrok lahko prevzeli pred POŠ Temenica in na matični šoli v Šentvidu (velja za prevzem subvencioniranih in ne-subvencioniranih obrokov). Organizacija delitve obrokov se bo izvajala v skladu s priporočili NIJZ o preprečevanju širjenja okužb (razkuževanje rok, uporaba maske, varnostna razdalja).

Obnašajmo se trajnostno in na prevzem obroka prinesimo nosilno vrečko.

Obroke se bo izdajalo od ponedeljka do petka med 11.15 in 11.45 uro.

  • Matična šola med 11.15 in 11.45 uro,
  • POŠ Temenica med 11.30 in 11.45 uro.

Brezplačen obrok

Do brezplačnega toplega obroka so upravičeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 evra; to je 3. dohodkovni razred otroškega dodatka oz. 2. razred državne štipendije.

Plačljiv obrok

Obroke lahko prevzamejo tudi tisti, ki do subvencije niso upravičeni, po ceni, ki jo je sprejel svet zavoda na korespondenčni seji 19. 11. 2020. Cena pripravljenega obroka je 2,60 evra (v ceno je vključena tudi nepovratna embalaža). Cena velja za vse učence.

V primeru, da učenci obroka ne bi mogli prevzeti v šoli (res v skrajnem primeru, če so zelo oddaljeni od šole in sami doma), bi za njih organizirali tudi dostavo hrane, ki pa bi jo bilo potrebno doplačati. Cena prevoza je 0,60 evra (velja za plačljive obroke).

Z mislijo, da bodo tako vaše vsakodnevne obveznosti in skrbi vsaj nekoliko olajšane, vas lepo pozdravljamo.