Vpis v srednjo šolo

Starše in učence obveščamo, da je prvotno postavljen rok za prijavo za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto (to je 2.4.2020) prestavljen. Nov datum bo sporočen naknadno. Podrobnosti so na spletni strani ministrstva za izobraževanje.

Za devetošolce naše šole postopke urejajo razredničarke in šolska svetovalna služba. O vseh morebitnih posebnostih v zvezi z vpisom bodo posamezni učenci oziroma starši obveščeni osebno.