Tržnica poklicev

Spoštovani devetošolci, spoštovani starši in vsi, ki vas to področje zanima!

Predstavitev srednjih šol na naši šoli oziroma tržnici poklicev na tak način kot v minulih letih letos žal ne bo. Z aktivnostmi na področju karierne orientacije, poklicnega usmerjanja in informiranja o prehodu v srednje šole nadaljujemo, kot smo načrtovali, le obliko izvajanja prilagajamo trenutnim izrednim razmeram.

Z devetošolci smo vzpostavili delovanje v kanalih ekipe MS Teams, kjer poleg ostalega objavljamo vse informacije, ki nam jih posredujejo srednje šole. Načrtujemo tudi nekaj predstavitvenih srečanj s srednjimi šolami v obliki videokonferenc. Večino pomembnih splošnih informacij lahko najdete tudi na šolski spletni strani tako kot v minulih letih.

Srednje šole se zavedajo pomembnosti informiranja svojih bodočih dijakov, zato iznajdljivo uporabljajo nove komunikacijske možnosti. Z zanimanjem jih spremljajmo in jim sledimo.

Učenci in starši! Že zdaj vas opozarjamo na januarsko Informativo 2021, največji vseslovenski dogodek na tem področju. V februarju sledi že informativni dan, ko vse srednje šole v državi na isti dan odprejo vrata in bodoče dijake neposredno seznanijo z vsem, kar je potrebno in kar bi lahko še zanimalo bodoče srednješolce. Kot vse kaže, bo del letošnjih aktivnosti potekal na daljavo.

Na vse pomembne aktivnosti in datume vas bomo še posebej opozorili. Spremljajte obvestila na šolski spletni strani, v spletnih učilnicah in v sporočilih, ki vam jih posredujemo, kadar je potrebno. Informacije iščite in posredujte tudi sami, saj je v tej nenavadni situaciji dobrodošla kakršna koli pomoč, nasvet ali vsaj vzpodbudna beseda.

V šoli bomo poskrbeli, da boste vsi devetošolci pravočasno dobili vse potrebne informacije v zvezi s prehodom v srednjo šolo. Za vsakovrstna pojasnila s tega področja se lahko dodatno obrnete na razredničarki in šolsko svetovalno službo.