Projekti

Učenci se vključujejo v šolske, državne in tudi mednarodne projekte. Cilji posameznih projektov se med seboj razlikujejo, splošni cilji vključevanja v projekte pa so naslednji: pri učencih razvijamo  samoiniciativnost in samostojnost, učence vzgajamo v duhu trajnostnega razvoja s poudarkom na ekološkem osveščanju in varčevanju z energijo, razvijanje sodelovalnega učenja in dela, medpredmetnost in medkulturnost. Učenci vedo, da je potrebno za dosego cilja vložiti napor, biti organiziran, preračunati človeške in materialne vire, predvideti stroške, vključiti komponento časa ter preračunati delež med vložkom in rezultatom. Vedo, da je za kvalitetno dosego cilja treba imeti dovolj informacij in sodelovati.

Projekti, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2021/2022:

Vrsta projekta – naloge Okvirni čas Koordinator
Sodelovanje na prireditvi Vsi smo ena generacija 10. 9. 2021 Simona Zvonar
Bralna značka september 2021 – junij 2022 Mojca Kravcar, Barbara Kostrevc
soBIVANJE september 2021 – junij 2022 Jana Grabljevec in Anja Praznik
Sodelovanje s knjižnico Ivančna Gorica – Zeleni bralec

september

2021 – junij 2022

Mojca Kravcar
Shema šolskega sadja

september

2021 – junij 2022

Sonja Škof, Liljana Turk
MEGA kviz oktober 2021 – maj 2022 Monika Kralj
Geografski teden april 2022 Nejka O. Šikonja, Jelka Rojec
Mesec šolskih knjižnic oktober 2021 Monika Kralj
Noč v knjižnici februar 2022 Monika Kralj
Nacionalni mesec skupnega branja 8. 9. – 11. 10. 2021 Monika Kralj, Barbara Kostrevc
Naučimo se plavati

september

2021 – junij 2022

Robert Bregar
Mednarodni projekt Evropski šolski športni dan 23. 9. – 24. 9. 2021 Robert Bregar
Bodi viden – bodi previden

september

2021 – junij 2022

Polona Lampret, Bojana Ilijaž
Tutorstvo in prostovoljstvo

september

2021 – junij 2022

Sabina Rozina, Veronika Zajc in Nina Pavlin
Vzgoja za zdravje in zobozdravstvo

september

2021 – januar 2022

Sabina Rozina, Polonca Lampret
Mednarodna izmenjava pomlad 2022 Jana Crnkovič
Bralni dnevnik

september

2021 – junij 2022

aktiv slovenistov
Teden otroka 4.–10. oktober 2021 razredniki RS, Barbara Kostrevc, Alenka Ivanjko
Tradicionalni slovenski zajtrk 19. 11. 2021 Sonja Škof
Načrtovanje drugega dela senzornega parka

september

2021 – junij 2022

Jelka Rojec
Jurčičevo leto jesen 2021 Irena Novak
Veselovo leto

september

2021 – februar 2022

Jelka Rojec
Zaključek likovnega natečaja Deseta dežela september, oktober 2021 Jelka Rojec
Ferdov’c, kaj znaš? marec 2022 Nejka Omahen Šikonja, Simona Zvonar
Zborovski bum, OPZ in MPZ 2. junij. 2022 Simona Zvonar
Pomahajmo v svet

september

2021 – junij 2022

Bojana Iljaž, Mojca Kravcar,

Tanja Koren, Amela Abdijanović, Katja Peršak, Polona Kastelic, Jana Zupanc, Jana Crnkovič

Mreža gozdnih vrtcev in šol (TIT 6.r)

september

2021 – junij 2022

Marija Zajc
Ti meni danes, jaz tebi jutri 15. 11. – 20. 11. 2021 Aktiv učiteljev podaljšanega bivanja
Spodbujamo prijateljstvo 20. 1. – 25. 1. 2022 Aktiv učiteljev podaljšanega bivanja in učiteljic RS
Projekt Krokus januar 2022 Polona Kastelic
Projekt Sonček

september

2021 – junij 2022

Jana Grabljevec

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost