Projekti

V tem šolskem letu se bodo na matični šoli in POŠ Temenica izvajali projekti.

Vrsta projekta – naloge Okvirni čas Koordinator
Bralna značka 18. 9. 2019–2. 4. 2020

Mojca Kravcar,

Barbara Kostrevc

Sodelovanje s knjižnico Ivančna Gorica – Zeleni bralec september 2019–junij 2020 Mojca Kravcar

Angleška bralna značka

(6.−9. razred)

november–marec Katja Peršak

Angleška bralna značka

(1.−5. razred)

november–marec Marcel-Talt Lah
Slovenska mreža zdravih šol september 2019–junij 2020 Jana Grabljevec

Športni program Zlati sonček

(1.–3. razred)

september 2019–junij 2020 Lidija Oštir

Športni program Krpan

(4.–5. razred)

september 2019–junij 2020 Polona Lampret
Shema šolskega sadja september–junij Sonja Škof, Liljana Turk
Mega kviz oktober–maj Katja Šuštar
Geografski teden april Nejka O. Šikonja
Mesec šolskih knjižnic oktober Katja Šuštar
Noč v knjižnici februar Katja Šuštar
Mesec Nacionalnega branja 8. 9.–13. 10. 2019 Katja Šuštar
Naučimo se plavati september–junij Robert Bregar
Bodi viden – bodi previden september 2019–junij 2020 Polona Lampret
Tutorstvo september–junij Sabina Rozina, Nina Pavlin
Mednarodna izmenjava september–maj Jana Crnkovič
Bralni dnevnik september−junij Barbara Kostrevc
Teden otroka 7.−11. oktober 2019 Razredniki RS, Maja Rupnik Leskovar
Tradicionalni slovenski zajtrk 15. 11. 2019 Sonja Škof
Načrtovanje senzornega parka september 2019−junij 2020 Jelka Rojec
Rastem s knjigo februar 2020 Lea Kastelic

 

Projekti – POŠ Temenica

Sodelovanje s knjižnico Ivančna Gorica – Zeleni bralec september–junij Mojca Kravcar

Vključevali se bomo tudi v projekte lokalne, področne in državne ravni, ki bodo prispevali k večji uspešnosti vzgojno-izobraževalnega dela.