Prijava na obvezne in neobvezne izbirne predmete za šolsko leto 2023/24

Spoštovani starši učencev od 3. do 5. razreda ter od 6. do 8. razreda.

V prihajajočih dnevih se boste odločali o izbirnih predmetih za šolsko leto 2023/24. Svetujemo vam, da dobro premislite in izberete predmet/-e, pri katerem bo lahko učenec glede na svoje interese uspešen. Skupaj z otrokom opravite izbiro obveznih oz. neobveznih predmetov za prihodnje šolsko leto. Izbirni postopek bo možen od 24. 4. do 5. 5. 2023.

Učenci bodo v juniju obveščeni o razvrstitvi, saj se bodo izvajali le predmeti, za katere bo oddanih dovolj prijav.

Izbiro izbirnih predmetov opravijo učenci 6., 7. in 8. razreda. Izbiro neobveznih izbirnih predmetov opravijo učenci 3., 4. in 5. razreda. Obvezni in nobvezni izbirni predmeti so predstavljeni na naši šolski spletni strani.

 

Tudi letošnja izbira bo potekala spletno, preko aplikacije eAsistent: https://www.easistent.com/

Opis postopka izbire iz eAsistenta:

 – OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

Pozabljeno geslo  za eA lahko pridobite s postopkom, ki je opisan v filmu in nazorno prikazuje, kako pridobite prijavne podatke.

V primeru težav s prijavo, se lahko obrnete na Martino Jurkovič (martina.jurkovic@osferdavesela.si) ali Polono Lampret (polonca.lampret@osferdavesela.si).