Uporaba garderob

Učenci hranijo svojo obutev v omarah na hodniku ob vstopu v šolski prostor. Po vstopu v šolski prostor so se dolžni v garderobi preobuti v šolske copate. Vstop s športnimi copati v razred ni dovoljen. Učenci morajo imeti copate, ki se oprijemajo po celi površini stopala. Izogibajte se »natikačem iz blaga«, ki so higiensko vprašljivi in tudi nevarni zaradi zdrsa.

Učenci hranijo svojo obleko in ostale predmete, ki ne sodijo k pouku, na obešalnikih pred učilnicami.

Nadzor nad garderobami imajo v času dežurstva dežurni učitelji, razredniki in dežurni učenci.

V času pouka skrbi za red in varnost v garderobah dežurni učenec.

Med poukom in odmori učenci praviloma ne hodijo v garderobe, razen v primeru, ko gredo po obutev za športno vzgojo, ali v primeru, ko morajo šolo zapustiti iz upravičenih razlogov (bolezen, opravičilo staršev …).

Učenci morajo po končanem pouku izprazniti garderobne omarice. Pozabljene predmete in oblačila bomo shranili in jih bo učenec lahko poiskal le na njegovo izrecno zahtevo. Če se  lastnik pozabljenih predmetov in obleke v tridesetih dneh ne pojavi, bomo predmete in obleko odstranili.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost