Dežurstvo strokovnih delavcev in učencev

Dežurstvo strokovnih delavcev in učencev je urejeno po razporedu, ki ga objavi vodstvo šole in je obešeno na javnem mestu v šoli. Dežurstvo vključuje dežuranje ob prihodu avtobusov, pomoč pri organizaciji jutranjega varstva, dežurstvo v garderobah, dežurstvo med odmori, dežurstvo v avli pri vhodu in dežurstvo v jedilnici.

Dežurajo vsi strokovni delavci šole. Jutranje dežurstvo traja od 7.00 do 13.05 za razredno stopnjo in od 7.00 do 14.50 za predmetno stopnjo. Dežurni strokovni delavec na razredni stopnji dežura v prostorih razredne stopnje. Poleg dežurnih učiteljev, ki dežurajo po razporedu, skrbijo za red in disciplino na hodnikih in ostalih prostorih tudi vsi ostali strokovni delavci. V času kosila poleg dežurnega strokovnega delavca dežurajo tudi drugi strokovni delavci, v kuhinji pa dežura vodja šolske prehrane.

Dežurni strokovni delavci morajo poskrbeti za red in varnost tudi ob odhodu šolskega avtobusa. Za red in varnost ob odhodu prvega in drugega avtobusa (ob 12.10 in 12.55) mora poskrbeti dežurni strokovni delavec razredne stopnje. Za avtobusa, ki imata odhod ob 13.55 in 14.50, za red in varnost poskrbi dežurni strokovni delavec predmetne stopnje.

Učenci so dolžni opozoriti dežurne strokovne delavce na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom in pravili šole ter njih in vodstvo šole obvestiti, če menijo, da se na šoli dogaja kaj neobičajnega.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost