Naravoslovni dan: Matematična delavnica

V četrtek, 7. 5. 2022 (7. a) in 12. 5. 2022 (7. b), so sedmošolci imeli naravoslovni dan Matematična delavnica. Učenci so po skupinah reševali raznolike matematične naloge.

Spoznali so aplikacijo dinamične geometrije Geogebra ter v njej načrtovali znamenite točke trikotnika, reševali različne miselne logične naloge (sudoku, futošiki), reševali naloge z odstotki iz življenjskih situacij ter se na koncu pomerili še v Kahootu iz odstotkov.

Učenci so z navdušenjem reševali naloge, saj je bila delavnica zasnovana kot tekmovanje med skupinami. Določene naloge so reševali na čas in pri tem izgubljali točke. Ob koncu smo razglasili zmagovalno skupino. Odziv učencev je bil pozitiven, strinjali so se, da je matematika lahko tudi zanimiva in da je vse okrog nas.