govorilne ure v mesecu MAJU

Govorilne ure meseca aprila, bodo potekale na daljavo, preko aplikacije MS Teams.

V torek, 11. 5. 2021, bodo govorilne ure za matično šolo v Šentvidu, dan kasneje pa za podružnično šolo Temenica (12. 5. 2021).

Proste termine govorilnih ur, si lahko ogledate TU. Nanje se prijavite prek e-naslova govorilneure@osferdavesela.si (sporočite učitelja in termin).
V kolikor so vsi termini zasedeni, kontaktirajte neposredno želenega učitelja (e-naslovi-zaposlenih).

Rezultati šolskega tekmovanja iz matematike

Šolsko tekmovanje iz matematike je potekalo 22. maja 2021. Udeležilo se ga je 155 učenk in učencev. Skupno so osvojili 57 bronastih priznanj. Trije učenci so se uvrstili na državno tekmovanje, in sicer Jure Koleša (7. a), Isabela Strojanšek (7. b) in Luka Bogolin Rakar (8. b). Državno tekmovanje bo 15. maja 2021. 

Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežen rezultat!

Obvestilo staršem o nacionalnem preverjanju znanja za učence 6. in 9. razreda

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje pisno preverjanje znanja ob koncu drugega in tretjega obdobja. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

Ob koncu drugega ocenjevalnega obdobja, v 6. razredu,  se NPZ izvaja iz treh predmetov in sicer:

 • slovenščine, v torek, 4. 5. 2021
 • matematike, v četrtek, 6. 5. 2021
 • tujega jezika – angleščine, v ponedeljek, 10. 5. 2021

 Ob koncu  tretjega ocenjevalnega obdobja, v 9. razredu,  se NPZ izvaja iz treh predmetov in sicer:

 • slovenščine, v torek, 4. 5. 2021  
 • matematike, v četrtek, 6. 5. 2021
 • tujega jezika – angleščine, v ponedeljek, 10. 5. 2021

Cilj NPZ je, da učenci pridobijo dodatno informacijo o doseženem znanju v nekem obdobju, enaki pogoji med vrstniki pa omogočajo kritično vrednotenje lastnega dela. Doseženi rezultati ne vplivajo na oceno učenca pri posameznem predmetu.

Informacije o NPZ lahko učenci in starši dobite na spletnem naslovu: http://www.ric.si. (Nacionalno preverjanje znanja/Splošne informacije/Informacije za učence in starše 2020/21)                                                              

Navodila za izvedbo:

 • Učenci 6. in 9. razreda pridejo v šolo ob običajnem času, dobimo se v telovadnici, kjer bo tudi organizirano varstvo.
 • Preverjanje se prične vsak dan ob 7.45 in traja 60 minut.
 • Pred pričetkom preverjanja bodo na oglasni tabli in na učilnicah objavljeni razporedi učencev po skupinah.
 • Ob 7.30 se učenci zberejo pred »svojo« učilnico, kjer bo potekalo preverjanje.
 • Pri preverjanju smete uporabljati le dovoljene pripomočke. Z njimi so vas seznanili učitelji predmetov, pri katerih se bo izvajalo nacionalno preverjanje znanja.
 • Po končanem preverjanju se nadaljuje redni pouk po urniku.
 • Učenci in starši boste imeli možnost vpogleda v e-ovrednotene preizkuse. 9. razredi od 1. junija do 3. junija 2021, 6. razredi pa od 7. junija do 9. junija 2021. Do preizkusa boste dostopali s pomočjo šifre učenca in učenčeve EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.

Želimo vam uspešno delo in dober dosežek.

PRED PRVOMAJSKIMI POČITNICAMI

Drage učenke in učenci, spoštovani straši!

Danes se zaključuje še zadnji dan pouka pred prvomajskimi počitnicami, ki so po šolskem koledarju od 26. do 30. aprila. Zasluženo smo prišli sicer do kratkih počitnic pred koncem šolskega leta, a verjamem, da nam bodo vsem zelo koristile.

S poukom bomo tako ponovno pričeli v ponedeljek, 3. maja 2021, sicer še vedno z upoštevanjem vseh higienskih priporočil NIJZ in ukrepov za zajezitev okužb in vsekakor z zavedanjem, da nas do zasluženih poletnih počitnic ločita le še kratka dva meseca šolskega dela, katerega pa upamo, da bomo lahko izvedli v šoli.

Ob vrnitvi v šolske klopi, nas v tistem tednu čakajo NPZ-ji za 6. in 9. razred. Temeljni namen NPZ-ja je, da preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo. Bodo pa testi v veliki meri pokazali kakšno je trenutno znanje učencev in kakšne vse posledice na znanju je pri učencih pustila šola na daljavo.

Glede samo-testiranja učencev tretje triade je bilo v preteklih dneh veliko povedanega. A konkretnih informacij, kdaj se bo sam postopek začel izvajati še nimamo. Vse to vam pošljemo, ko prejmemo jasna navodila za izvedbo.

Pred vrati so prazniki. Za učence zaslužene počitnice, za učitelje in starše pa zaslužen oddih. Teden, ki prihaja, naj bo brezskrben, namenjen naj bo predvsem počitku.

V imenu celotnega kolektiva vam želimo lepe praznične dni, lep počitniški teden in predvsem bodite zdravi. 

Obeležili so dan Zemlje

Tik pred Svetovnim dnevom Zemlje, v sredo 21. aprila 2021, so učenci četrtih razredov izvedli naravoslovni dan (eni v živo, drugi na daljavo). Posvetili so ga poznavanju našega planeta ter življenju na njem, ob tem pa razmišljali o svojem ravnanju z njim ter posledicah le tega. Vsebine so povezali s preteklim geološkim dnem in prišli do spoznanja, da je prihodnost našega planeta odvisna od vsakogar izmed nas.

Preberi več Obeležili so dan Zemlje
Dostopnost