Zadeva: nošenje mask – večjih sprememb ne bo

Šole smo prejele okrožnico, vezano na Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom covid-19. Določila tega odloka so vezana tudi na vzgojno izobraževalno delo v šoli.

Na naši šoli bodo veljali podobni ukrepi kot so do sedaj. Za vse učence ob vstopu/izstopu v šolo, v šolskih skupnih prostorih, hodnikih, odhodih na kosilo, na odhodih/prihodih na ure športa priporočamo uporabo maske.

Predlagamo, da imajo vsi učenci s seboj vrečke označene z imeni, kamor bodo varno odlagali maske, ko jih ne bodo nosili.

Pri pouku učenci mask ne bodo uporabljali.

Za učitelje veljajo enaka pravila uporabe mask kot za učence. V razredu, v času podajanja in razlaganja snovi bodo učitelji od učencev dovolj oddaljeni, v primeru približevanja učencev pa bodo maske nosili. Takšne ukrepe smo izvajali že sedaj.

Starše vljudno naprošam, da imajo učenci svoje maske vedno s seboj, za vsak slučaj pa naj imajo v torbi še eno rezervno. V primeru, da učenec masko res pozabi doma, mu jo bo zagotovila šola.

Namesto mask lahko učenci uporabljajo tudi platnene rute/šale, s katerimi si pokrijejo ustno in nosno votlino.

Priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2za mladoletne osebe

Na šoli se bomo trudili da, bomo pravila izvajali tako, da bo pouk – ne glede na okoliščine – potekal kar se da nemoteno. Prepričana sem, da bomo le tako pripomogli, da se bomo čimprej vrnili na model A – na čas pred “corono obdobjem”.

Lep in uspešen teden,

Angelca Mohorič, ravnateljica

Spoštovani starši,

s pričetkom letošnjega šolskega leta je zaradi zagotavljanja točnosti in ažurnosti vaših kontaktov, ki jih vodimo v naših uradnih evidencah (eAsistent), potrebno varnostno potrditi vaše podatke.
Iz eAsistenta boste prejeli varnostno kodo za potrditev podatkov skupaj z povezavo do spletnega obrazca, ki vas bo vodil skozi celoten postopek. V kolikor kode niste prejeli, nam to sporočite in vam jo bomo ponovno poslali.
Za starše, ki bi radi uporabljali eAsistenta za starše, je novost tudi ta, da vašo prijavo oddate prostovoljno skozi spletni obrazec, ko podatke potrdite.
Več o varnostnem potrjevanju podatkov in o pravni ureditvi eAsistenta, ki ga na šoli uporabljamo za vodenje šolske dokumentacije, lahko preberete v prilogah.

Roditeljski sestanki

Zaradi navodil za preprečevanje okužb, tokrat pred roditeljskimi sestanki ne bo skupnega uvoda za vse starše v avli šole.

Roditeljski sestanki se bodo izvedli v matičnih učilnicah oddelkov.

Razpored je naslednji:

 15. 9. 2016. 9. 2017. 9. 20
17.007. r.4. r.1. r.
17.308. r.5. r.2. r.
18.009. r.6. r.3. r.
18.001., 2. t  

1. september na PŠ Temenica

Z novim šolskim letom, 1. 9. 2020, je na Podružnično šolo Temenica prvič sedlo v šolske klopi osem prvošolcev. Skupaj s starši so se zbrali pred šolo, kjer sta jih nagovorili ravnateljica osnovne šole Ferda Vesela ter razredničarka. Po kratkih nagovorih so se v razredu pridružili štirim drugošolcem, ki so zanje pripravili kratek kulturni program. Na koncu je pedagoginja Irena Novak predstavila učiteljice. Učenci so prihajali pred tablo, hkrati pa prejeli diplome in rutice. Na koncu je vse učence čakalo sladko presenečenje, da se bodo prvega šolskega dne spominjali še čez mnoga leta.

Preberi več 1. september na PŠ Temenica