ZAKLJUČIL SE JE 12. CIKEL MEGA KVIZA

Učenci predmetne stopnje naše šole so se tudi v letošnjem šolskem letu pridružili reševanju slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza.

Kviz, ki je letos potekal že dvanajstič, sodi med moderne oblike knjižničnega informacijskega opismenjevanja. Vsako leto ga vodi MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije, v letošnjem šolskem letu pa tudi v sodelovanju z Notranjskim muzejem Postojna.

Tema letošnjega 12. cikla MEGA kviza je bila Kras = kamen + voda, vključevala pa je naslednje vsebinske sklope: Luknjasti kraški svet; Vse se je začelo v morju; Skrito kraško podzemlje; Jama: včasih zatočišče za praljudi, danes na žalost za smeti; Človek in kras.

Cilji reševanja kviza so spoznavanje naravne in kulturne dediščine, medpredmetno povezovanje, spodbujanje branja poučnih knjig ter obisk kulturnih ustanov. Projekt, ki je namenjen predvsem učencem drugega in tretjega triletja, poteka od oktobra do maja, zaključi pa se z žrebanjem in razglasitvijo nagrajencev v začetku junija.

Učenci lahko rešujejo vse sklope in pridejo do MEGA gesla, lahko zberejo vseh pet žigov kulturnih ustanov ali pa rešijo samo en sklop kviza. Z učenci predmetne stopnje smo ob pomoči njihovih razredničark pri urah oddelčnih skupnosti v marcu in aprilu reševali vseh pet sklopov in v žrebanje poslali 120 končnih MEGA gesel.

V žrebanju, ki je potekalo 7. junija 2018 v Notranjskem muzeju Postojna, naši učenci niso bili med prejemniki nagrad. Kljub temu pa si za raziskovalno sodelovanje v letošnjem kvizu zaslužijo vse pohvale in čestitke.

  1. sezona MEGA kviza v naslednjem šolskem letu bo posvečena 100. jubileju Narodne galerije Slovenije.