Vpis v Zlato knjigo in Knjigo dosežkov

Ob zaključku pouka v šolskem letu podeljujemo:

  • zlati znak in vpis v Zlato knjigo učencem, ki so izjemno uspešni na izobraževalnem področju,
  • srebrni znak in vpis v Knjigo dosežkov učencem z dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih iz znanj, športa, glasbene, likovne umetnosti in podobno ter za prizadevnost na vzgojnem, socialnem ter humanitarnem področju,
  • šolsko priznanje za prizadevno šolsko in izvenšolsko delo,
  • razredno priznanje za uspeh in prizadevnost v razredu.