Projekti

V šolskem letu 2018/2019 bomo z učenci sodelovali v naslednjih projektih:

Vrsta projekta – naloge Okvirni čas Koordinator
Policist Leon svetuje oktober–maj Barbara Klopčič
Bralna značka 18. 9. 2018–2. 4. 2019

Mojca Kravcar,

Lea Kastelic, Barbara Kostrevc

Sodelovanje s knjižnico Ivančna Gorica – Zeleni bralec september–junij Mojca Kravcar

Angleška bralna značka

(8. in 9. razred)

november–marec Katja Peršak
CLIL + oktober Marcel-Talt Lah

Športni program Zlati sonček

(1.–3. razred)

september–junij Lidija Oštir

Športni program Krpan

(4.–6. razred)

september–junij Polona Lampret
Shema šolskega sadja september–junij Sonja Škof, Liljana Turk
Mega kviz oktober–maj Katja Šuštar
Geografski teden maj Nejka O. Šikonja
Mesec šolskih knjižnic oktober Katja Šuštar
Noč v knjižnici februar Katja Šuštar
Naučimo se plavati september–junij Robert Bregar
Trajnostna pot je moja izbira maj Jana Grabljevec, Alenka Ivanjko
Bodi viden – bodi previden september–junij Polona Lampret
Tutorstvo september–junij Sabina Rozina, Nina Pavlin, Edita Bajramlić
Mednarodna izmenjava september–maj Lea Kastelic
Bralni dnevnik september−junij Barbara Kostrevc
Teden otroka oktober

Petra Kastelic

Maja Rupnik

Nacionalni mesec skupnega branja 8. 9.−8. 10. 2018 Katja Šuštar
Tradicionalni slovenski zajtrk 16. 11. 2018 Sonja Škof
Načrtovanje senzornega parka september−junij Jelka Rojec

 

Projekti – POŠ Temenica

Sodelovanje s knjižnico Ivančna Gorica – Zeleni bralec september–junij Mojca Kravcar

Vključevali se bomo tudi v projekte lokalne, področne in državne ravni, ki bodo prispevali k večji uspešnosti vzgojno-izobraževalnega dela.