Projekti

V tem šolskem letu se bodo na matični šoli izvajali projekti.

Vrsta projekta – naloge Okvirni čas Koordinator
Policist Leon svetuje oktober–maj Polona Habič Rus, Mojca Mikolič
Bralna značka september-april Vida Bregar Tomažič, Marta Orel, Barbara Kostrevc

Angleška bralna značka

(8. in 9. razred)

november–marec Jana Zupanc, Sonja Gale, Nevenka Rugelj, Maja Rupnik
CLIL + november Marcel-Talt Lah, Mojca Mikolič, Karla Oven

Športni program Zlati sonček

(1.–3. razred)

september–junij

Jana Šetina Tomažič, Lidija Oštir,

Mojca Kravcar, Jana Grabljevec, Tina Orač Gornik, Anja Praznik, Karla Oven, Martina Ratajec, Tanja Koren, Bojana Iljaž, Alenka Ivanjko

Športni program Krpan

(4.–6. razred)

september–junij Vida Bregar Tomažič, Polona Lampret, Polona Habič Rus, Mojca Mikolič, Martina Zajc, Robert Bregar
Shema šolskega sadja september–junij Sonja Škof, Liljana Turk
Mega kviz oktober–maj Katja Šuštar
Geografski teden maj Maja Rupnik
Mesec šolskih knjižnic oktober Katja Šuštar
Noč v knjižnici februar Katja Šuštar
Naj športna šola september–junij Karla Oven
Naučimo se plavati september–junij Robert Bregar
Projekt Varno s soncem maj (ŠVN) Polona Lampret, Vida Bregar Tomažič
Bodi viden – bodi previden september–junij Polona Lampret
Tutorstvo september–junij Sabina Rozina, Nina Pavlin
Mednarodna izmenjava september–maj Lea Kastelic
Jeziki in mostovi september–junij Jana Zupanc
Teden otroka oktober Anja Kastelic, Alenka Ivanjko, Jana Zupanc

 

Projekti – POŠ Temenica

Sodelovanje s knjižnico Ivančna Gorica – Palček Bralček september–junij Alenka Ivanjko
Obeležitev dni dejavnosti – dan Zemlje, svetovni dan varstva živali, dan družine, svetovni dan voda september– junij Lidija Oštir, Alenka Ivanjko
Sodelovanje s Krajevno skupnostjo Temenica september– junij Lidija Oštir, Alenka Ivanjko

 

Vključevali se bomo tudi v projekte lokalne, področne in državne ravni, ki bodo prispevali k večji uspešnosti vzgojno-izobraževalnega dela.