Prodaja šolskega kombija RENAULT – TRAFIC – COMBI 1.9 DCI

  • letnik 2003;  bele barve; 8+1 sedežev; opremljen s tahografom;
  • prevoženi km: 59.000;
  • gorivo: DIZEL
  • Izklicna cena: 4.500 eur.
  • Avto se prodaja po sistemu: videno-kupljeno.

Prevzem vozila je 1.7.2019 oz. po dogovoru.

Vsi zainteresirani lahko ponudbe oddate v zaprti kuverti na naslov:

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
»nakup kombija«
Šentvid pri Stični 46
1296 Šentvid pri Stični

Za pravočasno oddane se štejejo ponudbe prispele na šolo od 10. 5. 2019 do 24. 5. 2019.

Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 27. 5. 2019, ob 8.30 uri v prostorih OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični 46, 1296 Šentvid pri Stični.

Prednost pri nakupu bo imel ponudnik z najvišjo ponujeno ceno za nakup zgoraj navedenega predmeta prodaje.

V primeru, da se izbrani ponudnik za nakup ne bo odločil oz. ne bomo prejeli avansa do dogovorjenega roka, se prednost nakupa prenese na naslednjega najvišjega ponudnika.

V primeru, da kupec po vplačilu avansa odstopi od nakupa, se avans ne vrne.

Celotno kupnino bo potrebno poravnati do dogovorjenega roka, sicer se smatra, da kupec odstopa od nakupa.

Za dodatne informacije v zvezi s predmetom prodaje se lahko obrnete na 01-7887-812 oz. preko e-maila racunovodstvo@osferdavesela.si