Plavalni tečaj – 3. r

V času od 26. 9. 2018 do 10. 10. 2018 so imeli učenci 3. razreda 20-urni plavalni tečaj. Izvajal se je na bazenu Pungrt v Šmartnem pri Litiji. Učenci so se preko igre in druženja navajali na vodo in delo v okolju izven učilnice. Usvajali in izpopolnjevali so svoje plavalne tehnike in ob koncu pokazali svoj napredek.