Geološki dan

Četrtošolce je letos v mesecu aprilu obiskala predstavnica Geološkega zavoda Slovenije in jim predstavila krožno pot surovin v sodobnem svetu ter njihov pomen za naše življenje. Učenci so najprej poslušali predavanje o osnovah geologije in nenehnem spreminjanju življenja na Zemlji.

V nadaljevanju so sledile raznovrstne geološke delavnice. Učenci so spoznavali kamnine in minerale, razmišljali o vplivih človeka na okolje ter spoznavali pomen mineralnih surovin v človekovem življenju.

Ugotavljali so, kako pomembno je ustrezno ravnanje z odpadki, in sicer po načelu prepreči, ponovno uporabi in zmanjšaj. Ob koncu sta sledila pogovor o vseh aktivnostih in krajša analiza opravljenega dela s povzemanjem novih spoznanj.

Na novo pridobljeno znanje so preizkusili v računalniški igrici Minecraft, ki je po vsem svetu zelo priljubljena. Cilj igre je preživeti z gradnjo in ustvarjanjem. Igralec išče in pridobiva naravne vire, kot so les, kamnine, kovine in minerali. Igra prikazuje  tudi vplive na okolje, preperevanje nekaterih kamnin, nove vrste tal in zlitine.

Učenci so bili z dnevom dejavnosti zadovoljni. Navdušile so jih delavnice, kjer so se lahko izkazali v samostojnem delu in razmišljanju. Delo jim je bilo zanimivo, saj se z lastno aktivnostjo največ naučimo.