Zdravstveno letovanje in kolonija otrok in šolarjev na Debelem rtiču

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Grosuplje tudi letos organizira zdravstveno letovanje in kolonijo otrok in šolarjev na Debelem Rtiču.

Prijavnice dobite pri šolski svetovalni službi ali na
http://www.grosuplje.ozrk.si.

V celoti čitljivo izpolnjene in podpisane prijavnice s potrebnimi prilogami oddajte ali pošljite na RKS – OZ Grosuplje čim prej, najkasneje pa do 22. 5. 2019 oziroma do zapolnitve mest.

Anketa – prehrana

Starši, v nadaljevanju vam je na voljo povezava do ankete o šolski prehrani.
https://www.1ka.si/a/212197

Prosimo, da jo rešite do 19. 4. 2019 in z vašim mnenjem in predlogi prispevate k izboljšanju omenjenega področja.
Hvala za sodelovanje.

Opomba: učenci bodo različico ankete reševali v šoli.